مجله آنلاین مگ باز
BCAA

آمینو اسیدهای شاخه ای BCAA را جدا جدا مصرف کنید!

آمینواسید شاخه ای BCAA یک آمینواسید است با یک خوشه کناری شما یک ارتباط کوالامنی اتم های کربن که یک ساختار شاخه را تشکیل میدهد و اسم شاخه ای از همین جا نشات می گیرد.۳ آمینواسید شاخه ای در بدن یافت میشود که بی شک میدانیم والین، لوسین و ایزولوسین هستند.این ها که مقلب به BCAA هستند مصرفشان به صورت مکمل رواج و شیوع خیلی بالایی دارد و بخش عمده اش به این دلیل است که ظاهرا به اشتباه تصور میشود باعث افزایش رشد عضلات هستند.
در حالی که آمینوهای شاخه ای به ارتقا رشد عضلات کمک میکند.اما به همان اندازه تحریک کننده رشد نیستند.در واقع لوسین است که تحریک کننده قوی رشد عضلات است و ایزولوسین و والین با فاصله ای خیلی زیاد در جایگاه دوم و سوم قرار میگیرند.
در حالی که ایزولوسین و والین اثر کمک کننده دارند.اما نباید به این امر مصرف شوند که سایز عضلات را افزایش دهد و بی شک نباید همزمان با لوسین دریافت شوند چرا که این کار میتواند اثری متضاد بگذارد که کاهش دهنده بازدهی اثرات مرتبط با هر ۳ آمینو است.
یک مثال برای عدم سازگاری بین ایزولوسین و لوسین، توانایی ایزولوسین برای افزایش ورود گلوکز به داخل سلول عضله است.
بعد از آن گلوکز به راحتی تبدیل به گلیکوژن میشود تا به صورت انرژی ذخیره شود نه اینکه بلافاصله برای تامین انرژی مورد استفاده قرار بگیرد.این اثر متضاد لوسین و ایزولوسین در متابولیسم گلوکز در داخل سلول عضلات نشان میدهد که مصرف همزمان این ۲ آمینواسید غیر سازنده است و باید از این مصرف اجتناب شود.
به عنوان راهکار جایگزین لوسین و ایزولوسین در زمان های متفاوت و جداگانه باید اثر بزرگتری روی ارتقای بازدهی بدنی داشته باشد به ویژه اگر مصرف ایزولوسین قبل از تمرین و با هدف به حداکثر رساندن انرژی در طول تمرین باشد و لوسین هم بعد از تمرین استفاده شود تا پاسخ آنابولیک بدن به تمرین را افزایش بخشد.مصرف والین در کنار لوسین هم باعث اثری متضاد میشود، چرا که والین بازدهی تمرینی را به وسیله کاهش تولید ناقل عصبی معروفی به نام سروتونین بهبود میدهد، چرا که به طور مستقیم از نقل و انتقال پیش ساز سروتنین (که تریپتوفان است) جلوگیری میکند و در نتیجه باعث کاهش تبدیل تریپتوفان به سروتونین میشود.
از آنجا که سروتونین باعث ایجاد خستگی و سستی در باشگاه میشود کاهش سطح آن از طریق مصرف والین باعث افزایش کارایی بدن خواهد شد، بنابراین به نظر میرسد که موضوع خیلی واضح است.مصرف یک مشت BCAA قبل از تمرین که حاوی والین باشد باعث کاهش سروتونین در نتیجه کاهش خستگی می شود و شما میتوانید بهتر تمرین کنید.

BCAA

متاسفانه موضوع به همین سادگی نیست.چرا که خستگی حاصل از تمرین به مقدار زیادی متاثر از نسبت سروتونین به ناقل عصبی دیگری به نام دوپامین است.یعنی که هر چه نسبت سروتونین به دوپامین بالاتر باشد، خستگی هم بیشتر میشود.
در نتیجه مصرف BCAA باعث کاهش خستگی نخواهد شد چرا که BCAA کاری فراتر از کاهش سروتونین انجام میدهد. در واقع آمینو شاخه ای لوسین نیز از جذب پیش سازه دوپامین(که همان تایروسین است) در مغز جلوگیری میکند و در نهایت باعث کاهش تولید دوپامین میشود.
البته که این اتفاق با هر نوع اثر مثبت ناشی از مصرف والین تضاد دارد بنابراین یکبار دیگر عملکرد متضاد آمینواسیدهای شاخه ای در تحقیقات دیده شد و در این مورد والین و لوسین نشان دادند که اگر همزمان مصرف شوند اثر سازنده و مثبتی ندارند و باید که به صورت جداگانه به مصرف برسند.
والین باید قبل از تمرین مصرف شود تا اثر خستگی را کنترل کند و لوسین هم جایگاهش بعد از تمرین است تا باعث ریلکس شدن و بهبود ریکاوری کامل شود.

منبع:Fitness His Edition

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.